Jabučasto voće (jabuka i kruška)

Folijarna ishrana (ishrana preko lista)

 VREME PRIMENE PROIZVOD KOLIČINA PRIMENE
Roze pupoljak Fertirigacija Asfert 2 0,3-0,5% 
Cvetanje
Oplodnja
Wuxal® Ascofol 2 l/ha
Fertirigacija Asfert 1 0,3-0,5%
Precvetavanje
Oplodnja Wuxal® Ascofol  2 l/ha
Fertirigacija Asfert 3 0,3-0,5%
Formirani plodovi
Folijarna ishrana Wuxal® Calcium 5 l/ha
Wuxal® Magnesium 3-5 l/ha 
Fertirigacija Asfert Univerzal  0,3-0,5%

Porast plodova
Folijarna ishrana
Fertirigacija
Wuxal® Calcium 5 l/ha
Asfert 3 0,3-0,5% 
Porast plodova Folijarna ishrana  Wuxal® Calcium 5 l/ha
Porast plodova Folijarna ishrana
Fertirigacija
Wuxal® Aminocal 5 l/ha
Asfert Univerzal 0,3-0,5%
Porast plodova
Folijarna ishrana Wuxal® Aminocal 5 l/ha