Jagodasto voće (malina, kupina i jagoda)

Folijarna ishrana (ishrana preko lista)

 FAZA RAZVOJA PROIZVOD KOLIČINA PRIMENE
Početak cvetanja
Wuxal® Boron
0,15-0,2%

Precvetavanja
Asfert Univerzal
20.20.20 + ME
0,3-0,5%
Wuxal® Ascofol
0,2-0,3%
Wuxal® Super 0,2-0,3%
 Plodovi povećavaju veličinu
Asfert Univerzal
20.20.20 + ME
0,3-0,5%
Wuxal® Ascofol
0,2-0,3%
Wuxal® Aminocal 0,2-0,3%
Intenzivan rast
plodova
 Wuxal® K 40 0,3-0,5%
Wuxal® Aminocal
0,2-0,3%
Asfert Univerzal
20.20.20 + ME
0,3-0,5%
Mesec dana
pred berbu
Asfert 3
12.12.36 + ME
0,3-0,5%
Wuxal® Super
0,2-0,3%


Ukoliko se u toku biljne proizvodnje pojave simptomi nedostatka pojedinih mikroelemenata usled nedostupnosti ili manjka u zemljištu treba primeniti specifična hraniva kao što su:
Wuxal® Magnesium u količini 3-5 l/ha usled nedostatka magnazijuma.
Wuxal® Zink u količini 1-2 l/ha usled nedostatka cinka.
Wuxal® Ferro u količini 2-2,5 l/ha usled nedostatka gvozđa.
Proizvodi na bazi bora mogu pokazati nekompatibilnost sa pesticidima, te je potrebna provera pre tretmana.