Kukuruz

Folijarna ishrana (ishrana preko lista), dva do tri puta u toku godine

FOLIJARNA ISHRANA
FAZA RAZVOJA PROIZVOD KOLIČINA PRIMENE
3-5 lista
Wuxal® Top
2-4 l/ha
Wuxal® Macromix 1,5-2 l/ha
Asfert Univerzal 20.20.20. + ME 2-3 kg/ha
Asfert 2 30.10.10. + ME 2-3 kg/ha
5-8 listova
Wuxal® Super 3-4 l/ha
Asfert Univerzal 20.20.20. + ME 2-3 kg/ha
Asfert 2 30.10.10. + ME 2-3 kg/ha
----------------------------------
Za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.