Lubenica i dinja

PRIHRANA RASADA
Prvi tretman: 10-15 dana po nicanju preparatom Wuxal® Ascofol u količini 20-30 ml/10 l vode.
Drugi tretman: 10-15 dana kasnije preparatom Asfert 1 13.40.13 + ME u količini 20-30 g/10 l vode.
Treći tretman: 2-3 dana pred rasađivanje preparatom Wuxal® Ascofol u količini 20-30 ml/10 l vode.
Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto.
Fertigacija (preko sistema kap po kap).
Folijarna ishrana (prihrana preko lista) na svakih 7 do 10 dana.

FERTIGACIJA    FOLIJARNA ISHRANA       
 FAZA RAZVOJA PROIZVOD KOLIČINA PRIMENE PROIZVOD
Po rasađivanju
Asfert 1
13.40.13 + ME
0,75-1 g/biljaka/dan Wuxal® Ascofol
0,2-0,3%
Wuxal® Super
0,2-0,3%
Rast i obrazovanje
lisne mase
Asfert Univerzal
20.20.20 + ME
0,75-1 g/biljaka/dan Wuxal® Super
0,2-0,3%
Formiranje
vreža
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
0,75-1 g/biljaka/dan Wuxal® Calcium
0,2-0,3%
Asfert 2
30.10.10 + ME
0,75-1 g/biljaka/dan Wuxal® Ascofol
0,2-0,3%
 Prvi plodovi
Asfert Univerzal
20.20.20 + ME
1-1,5 g/biljaka/dan Wuxal® Aminocal
0,2-0,3% 
Wuxal® Super
0,2-0,3%
Plodovi porasta
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
1-1,5 g/biljaka/dan Wuxal® Aminocal
0,2-0,3%
Asfert 3
12.12.36 + ME
1-1,5 g/biljaka/dan Wuxal® K 40
0,3-0,5%
Pred zrenje
Asfert 3
12.12.36 + ME
1-1,5 g/biljaka/dan Wuxal® K 40
0,3-0,5%


Ukoliko se u toku biljne proizvodnje pojave simptomi nedostatka pojedinih mikroelemenata usled nedostupnosti ili manjka u zemljištu treba primeniti specifična hraniva kao što su:
Wuxal® Magnesium u količini 3-5 l/ha usled nedostatka magnazijuma.
Wuxal® Zink u količini 1-2 l/ha usled nedostatka cinka.
Wuxal® Ferro u količini 2-2,5 l/ha usled nedostatka gvozđa.