Paradajz

PRIHRANA RASADA
Prvi tretman: 10-15 dana po nicanju preparatom Wuxal® Ascofol u količini 20-30 ml/10 l vode.
Drugi tretman: 10-15 dana kasnije preparatom Asfert 1 13.40.13 + ME u količini 20-30 g/10 l vode.
Treći tretman: 2-3 dana pred rasađivanje preparatom Wuxal® Ascofol u količini 20-30 ml/10 l vode.
Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto.
Fertigacija (preko sistema kap po kap).
Folijarna ishrana (prihrana preko lista) na svakih 7 do 10 dana.

FERTIGACIJA    FOLIJARNA ISHRANA       
FAZA RAZVOJA PROIZVOD KOLIČINA PRIMENE PROIZVOD
Rasađivanje
Asfert 1
13.40.13 + ME
0,75-1 g/biljaka/dan Wuxal® Ascofol
0,2-0,3%
Od rasađivanja
do cvetanja
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
0,75-1 g/biljaka/dan Wuxal® Super
0,2-0,3%
Asfert 2
30.10.10. + ME
0,75-1 g/biljaka/dan  Wuxal® Boron
0,15-0,2%
 Formiranje
plodova
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
1-1,5 g/biljaka/dan  Wuxal® Calcium
0,2-0,3%
Asfert 1
13.40.13 + ME
1-1,5 g/biljaka/dan Wuxal® Super
0,2-0,3%
Intenzivan
rast plodova
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
1-1,5 g/biljaka/dan Wuxal® Aminocal
0,2-0,3%
Asfert 3
12.12.36 + ME
1-1,5 g/biljaka/dan Wuxal® Magnesium
0,3-0,5%
Wuxal® K 40
0,3-0,5%
Tokom berbe Asfert 3
12.12.36 + ME
1-1,5 g/biljaka/dan Wuxal® Aminocal
0,2-0,3%
Wuxal® Magnesium
0,3-0,5%
Wuxal® K 40
0,3-0,5%


Tokom intenzivne berbe upotreba preparata Wuxal® Aminocal ima niz prednosti:
Wuxal® Aminocal ne sadrži mineralni azot i neće produžiti vegetaciju plodova.
pH vrednost proizvoda omogućuje snabdevanje kalcijumom i preko pokožice ploda.
Wuxal® Aminocal sadrži u sebi mangan i cink što doprinosi boljem prinosu i kvalitetu plodova.
Navedene količine i koncentracije primene date u orjentaciono, a za tačno određivanje potrebne količine hraniva potrebno je uraditi analizu zemljišta.