Pšenica

Folijarna ishrana(ishrana preko lista), dva do tri puta u toku godine

FOLIJARNA ISHRANA
FAZA RAZVOJA PROIZVOD KOLIČINA PRIMENE
Bokorenje Wuxal® Super 3-4 l/ha
Wuxal® Macromix 1,5-2 l/ha
Asfert Univerzal 20.20.20. + ME 2-3 kg/ha
Asfert 2 30.10.10. + ME 2-3 kg/ha
Vlatanje do klasanja Wuxal® Super 3-4 l/ha
Asfert Univerzal 20.20.20. + ME 2-3 kg/ha
Asfert 2 30.10.10. + ME 2-3 kg/ha


Ukoliko se u toku biljne proizvodnje pojave simptomi nedostatka pojedinih mikroelemenata, usled nedostupnosti ili manjka u zemljištu, potrebno je primeniti specifična đubriva kao što su:
Wuxal® Magnesium u količini 3-5 l/ha, ukoliko se jave simptomi nedostatka magnezijuma.
Wuxal® Zink u količini 1-2 l/ha, ukoliko se jave simptomi nedostatka cinka.
Wuxal® Ferro u količini 2-2,5 l/ha, ukoliko se jave simptomi nedostatka gvozđa.

Ukoliko u slučaju loših vremenskih uslova kao što su grad ili oluja dođe do većih oštećenja gajenih biljaka ili prevelikog stresa usled suše ili pojave bolesti, primeniti Wuxal® Ascofol u količini 2-3 l/ha. Wuxal® Ascofol se može mešati sa herbicidima.----------------------------------
Za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.