Ruža

Fertigacija (zalivanje ili sistemom kap po kap)

FERTIGACIJA   FOLIJARNA ISHRANA
  FAZA RAZVOJA PROIZVOD KOLIČINA PRIMENE PROIZVOD
Posle
rasađivanja
Asfert 1
13.40.13 + ME
0,5-0,6 g/l vode na
svakih 7 dana
Wuxal® Ascofol
0,2-0,3%
Intenzivan
porast
Asfert Univerzal
20.20.20 + ME
0,8-1 g/l vode na
svakih 7 dana
Wuxal® Super
0,2-0,3%
Formiranje
pupoljaka i
početak
cvetanja
Asfert Univerzal
20.20.20. + ME
0,8-1 g/l vode na
svakih 7 dana
Wuxal® Super
0,2-0,3%
 Cvetanje
(za bolje cvetanje
i veće cvetove)
Asfert 3
12.12.36. + ME
0,8-1 g/l vode na
svakih 7 dana
Wuxal® K 40
0,3-0,5%