Šećerna repa

Folijarna ishrana (ishrana preko lista), dva do tri puta u toku godine

FOLIJARNA ISHRANA
FAZA RAZVOJA PROIZVOD KOLIČINA PRIMENE
Intenzivan porast
lisne mase
Asfert Univerzal 20.20.20 + ME 2-3 kg/ha
Pred zatvaranje redova Wuxal® Boron
2-3 l/ha
Potpuno zatvaranje redova Wuxal® Boron 2-3 l/ha
----------------------------------
*Za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.