Suncokret

Folijarna ishrana (ishrana preko lista), dva do tri puta u toku godine

FOLIJARNA ISHRANA
FAZA RAZVOJA PROIZVOD KOLIČINA PRIMENE
Faza nicanja do
5 listova
Asfert 1 13.40.13 + ME 2-3 kg/ha
Wuxal® Top P
2-4 l/ha
U vreme suzbijanja
travnih korova
 
Wuxal® Super 3-4 l/ha
Asfert Univerzal 20.20.20 + ME 2-3 kg/ha
Do faze butonizacije Wuxal® Boron 1,25-2 l/ha
----------------------------------
*Za određenu fazu razvoja potrebno je koristiti jednu od ponuđenih opcija.