Zaštita soje

Vreme zaštiteRazlog tretiranjaIzbor preparata
Posle setve,
а pre nicanja
Јednogodišnji uskolisni
i širokolisni korovi

Telus
1,4-1,5 l/ha +
Sencor® 70 WG 0,4 kg/ha
(zа zemljišta sa više od 3% humusa)
Posle nicanja
useva i korova
Јednogodišnji
širokolisni korovi
Savazon 480 1,5 l/ha +
Passat 0,6-0,7 l/ha
Piano 8 g/ha + ES Plus 0,2 l/ha
Posle nicanja
useva i korova
Јednogodišnji
širokolisni korovi

raDIVan 80 g/ha + ES Plus 0,2 l/ha
Posle nicanja divljeg sirka
u fazi 3-5 listova
Divlji sirak iz semena i
rizoma i ostali uskolisni
korovi
Flupisor 0,8-1 l/ha ili
Pantera 40 EC 1-1,5 l/ha
14 dana pre žetve
Desikacija Sirius 3 l/ha