Zaštita suncokreta

Vreme zaštite Razlog tretiranja Izbor preparata
Setva, depozitori

Tretiranjem u redovima
Štetočine u zemljištu
Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha ili
Bifenicus 0,5 l/ha
Posle setve,
a pre nicanja useva
Jednogodišnji uskolisni i 
širokolisni korovi

Telus
1 l/ha + Helion 1 l/ha +
Zeazin 1 l/ha ili
Galigan 240 EC 1-1,25 l/ha
Posle nicanja
divljeg sirka u fazi
3-5 listova
Divlji sirak iz semena i 
rizoma i ostali uskolisni korovi
Pantera® 40 EC 1-1,5 l/ha ili
Flupisor 0,8-1 l/ha 
Butonizacija
Sclerotinia i Botrytis
Lisne vaši  
Dionis Plus 1,5 l/ha 
Gestikal 240 SC 0,2 l/ha
14 dana pre žetve Desikacija Sirius 3 l/ha