AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Saveti naših stručnjaka

play

Duofen na setu emisije Domaćin?

Emisija Domaćin tokom seta i nezibežni Duofen ...

detaljnije
play

Teatar i Gazda Rajko u pozorištu

Deluje i na Gazda Rajka, kada ga prekidaju i u pozorištu ...

detaljnije
play

Primena Wuxal Zink-a i Wuxal Boron-a u intenzivnoj proizvodnji jabuke - dipl. inž. Jovanka Petrović

Saslušajte savet našeg stručnjaka, dipl. inž. Jovanke Petrović i preporuke za primenu Wuxal Zink-a i Wuxal Boron-a u intenzivnoj proizvodnji jabuke ...

detaljnije
play

Zaštita voća (Zato 50 WG) - dr Marko Injac

Saslušajte savet našeg stručnjaka, dr Marka Injca i preporuke za zaštitu voća ...

detaljnije
play

Prihrana povrća u zatvorenom prostoru (Wuxal Calcium) - dipl. inž. Dejan Stojanović

Saslušajte savet našeg stručnjaka, dipl. inž. Dejana Stojanovića i preporuke za prihranu povrća u zatvоrenom prostoru ...

detaljnije