AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Saveti naših stručnjaka

play

FAUSTUS

11. 08. 2017.

Nova moderna sorta pšenice, nemačke semenske kuće Strube ...

detaljnije
play

Duofen na setu emisije Domaćin?

Emisija Domaćin tokom seta i nezibežni Duofen ...

detaljnije
play

Teatar i Gazda Rajko u pozorištu

Deluje i na Gazda Rajka, kada ga prekidaju i u pozorištu ...

detaljnije
play

Primena Wuxal Zink-a i Wuxal Boron-a u intenzivnoj proizvodnji jabuke - dipl. inž. Jovanka Petrović

Saslušajte savet našeg stručnjaka, dipl. inž. Jovanke Petrović i preporuke za primenu Wuxal Zink-a i Wuxal Boron-a u intenzivnoj proizvodnji jabuke ...

detaljnije
play

Zaštita voća (Zato 50 WG) - dr Marko Injac

Saslušajte savet našeg stručnjaka, dr Marka Injca i preporuke za zaštitu voća ...

detaljnije