AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Saveti naših stručnjaka

Zaštita voća (Zato 50 WG) - dr Marko Injac

Saslušajte savet našeg stručnjaka, dr Marka Injca i preporuke za zaštitu voća.