AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Saveti naših stručnjaka

Primena Wuxal Zink-a i Wuxal Boron-a u intenzivnoj proizvodnji jabuke - dipl. inž. Jovanka Petrović

Saslušajte savet našeg stručnjaka, dipl. inž. Jovanke Petrović i preporuke za primenu Wuxal Zink-a i Wuxal Boron-a u intenzivnoj proizvodnji jabuke.