AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Saveti naših stručnjaka

Duofen na setu emisije Domaćin?

Emisija Domaćin tokom seta i nezibežni Duofen!