AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Saveti naših stručnjaka

FAUSTUS

Nova moderna sorta pšenice, nemačke semenske kuće Strube.

Nova moderna sorta pšenice, nemačke semenske kuće Strube.

Seme vrhunski zaštićeno fungicidom i insekticidom.

Otpornija na bolesti i poleganje.

Distributer Chemical Agrosava.