Zaštita maline

Vreme zaštite Razlog tretiranja Izbor preparata
Neposredno
pre početka
vegetacije
(14-21 dan)
Bolesti stabla Bakarno ulje 1,5%
Bubrenje
pupoljaka
Bolesti stabla  Everest 0,4-0,5% 
Početak listanja
Eriofidne grinje
Bolesti lista i stabla  
Amon 020 EW   1 l/ha
Delan 700 WG 0,7 kg/ha
Zatvoreni cvetni 
pupoljci
Malinina buba
Malinin cvetojed
Malinina muva galica 
Lisne vaši
Bolesti stabla i lista
Bifenicus  0,5 l/ha ili
Savanur EC 1-1,2 l/ha


Teatar 1 l/ha ili Merpan 80 WDG 2 kg/ha
Početak cvetanja Bolesti stabla i lista
Folijarna ishrana

Dionis 1,5 l/ha
Wuxal Ascofol 1,5 l/ha  
Puno cvetanje
 Siva trulež (Botrytis cinerea)

Signum® 1,5-1,8 kg/ha

Precvetavanje
Folijarna ishrana 

Wuxal Magnesium 2,5 l/ha

10 dana kasnije Folijarna ishrana   Wuxal Aminocal 2,5-3 l/ha
Sazrevanje
plodova
Siva trulež (Botrytis cinerea) Teldor 500 SC 1,5-2 l/ha
Posle berbe
Bolesti lista i stabla
Eriofidne grinje
Different 250 EC 0,3 l/ha 
Niveral 0,7 l/ha
Amon 020 EW 0,75-1 l/ha
7-10 dana kasnije 
Bolesti stabla i lista
Eriofidne grinje
Duofen 1 l/ha
Mankosav 80 WP 2 kg/ha
Imidan 50 WP 1,5 kg/ha +
Todome 24 SC 1 l/ha
Tokom oktobra


Bolesti stabla i lista
Bolje odrvenjavanje izdanaka

 
Everest 0,4-0,6%