Zaštita jagode

Vreme zaštite Razlog tretiranja Izbor preparata
Početak listanja Jagodina grinja
Amon 020 EW 1 l/ha  
Zatvoreni 
cvetni pupoljci
Pegavost lista jagode
(Mysosphaerella fragariae)
Jagodin cvetojed
Jagodin surlaš

Merpan 80 WDG 2 kg/ha
ili Teatar 1 l/ha
Savanur EC 1-1,2 l/ha

Početak
cvetanja
Siva trulež
Folijarna ishrana
Dionis 2 l/ha
Wuxal Ascofol 1,5 l/ha  
Puno cvetanje Siva trulež Signum 1,5-1,8 kg/ha
Precvetavanje

Pegavost lišća jagode
Siva trulež
Lisne vaši
Folijarna ishrana

Merpan 80 WDG 2 kg/ha
Signum 1,5-1,8 kg/ha
Gestikal 240 SC 0,2 l/ha
Wuxal Aminocal 2,5-3 l/ha
Razvoj ploda Fitogagne grinje
Folijarna ishrana
Amon 020 EW 1 l/ha
Wuxal Aminocal 2,5-3 l/ha
3-5 dana
pred berbu
Siva trulež Teldor 500 SC 1,5-2 l/ha
Posle berbe Pipa korena
(Othiorhynchus sulcatus)

Saturn 250 EC 2,5 l/ha ili
Bifenicus 2 l/ha
(tretiranje zemljišta)

*Ukoliko su povoljni uslovi za razvoj bolesti (česte padavine), obavezno uraditi dva tretmana u toku punog cvetanja - 40% i 80% otvorenih cvetnih pupoljaka.