LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA SEMENA

Email: smilosavljevic@agrosava.com i iglumac@agrosava.com
Telefon: 062/8041336

Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena „ AGROSAVA“ ispunjava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025 što je potvrđeno sertifikatom o akreditaciji broj 01-422.

Akreditacija laboratorije

Laboratorija je akreditovana za metode uzorkovanja i ispitivanja semena žita, industrijskog i krmnog bilja prema Pravilniku o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja (Obim akreditacije)

Korišćenjem metoda definisanih Zakonima i Pravilnicima Republike Srbije, dobili smo sertifikat o akreditaciji. Ovim smo potvrdili da su naši rezultati ispitivanja pouzdani i objektivni, što svim našim klijentima pruža poverenje u rezultate ispitivanja.

Osoblje laboratorije

Ispitivanja obavlja visokostručno i iskusno osoblje na savremenoj, etaloniranoj opremi.

Dodatne informacije

Za sve informacije o ispitivanju kvaliteta semena u našoj laboratoriji možete nas kontaktirati putem telefona, e-mail-a ili nas možete posetiti.

Prijava za ispitivanje semena.

Obrazac za prigovore korisnika.