Odzivi Razvoj 10

AGROSAVA garantuje iste kriterijume i jednake mogućnosti za zaposlene prilikom zapošljavanja i razvoja karijere, bez obzira na pol, godine, boju kože ili seksualnu orijentaciju, poštujući principe ravnopravnosti. Prava deteta se poštuju, a ne postoje zakonom definisane granice van posla. Težimo kontinuiranom uključivanju u podizanje svesti, kvaliteta života i rada naših zaposlenih.

Nastojimo da negujemo klimu međusobnog poverenja i saradnju među zaposlenima, što doprinosi unapređenju postojećeg sistema. Primenjuju se principi savesnosti, lične odgovornosti, poštenja, dobre prakse i običaja.