Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Stahofen

Stahofen

Stahofen Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje korova u kukuruzu Prednosti preparata Efikasno kontroliše muhar i rizomski sirak u kukuruzu Odlaže rezistenciju Selektivan za kukuruz Više informacija BEZBEDNOSNI LIST pdf 0.1 MB Download Opis Primena Šta suzbija Karakteristike Video Opis Aktivna…

 Lovac

Lovac

Lovac Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i duvana Prednosti preparata Nova tehnologija za suzbijanje širokolisnih korova u soji Visoka efikasnost Mala količina primene Više informacija BEZBEDNOSNI LIST pdf 0.1 MB Download Opis Primena…

 Istok

Istok

Istok Selektivni herbicid za suzbijanje uskolisnih korova u usevu pšenice Prednosti preparata Selektivni akaricid za suzbijanje štetnih fitofagnih grinja Koristi se i u otvorenom i u zatvorenom prostoru Ima dugotrajno rezidualno delovanje Efikasan nezavisno od temperature i vlažnosti Više informacija…