Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Glisando

Glisando

Glisando Regulator rasta za sprečavanje poleganja useva pšenice* i ječma Prednosti preparata Selektivni akaricid za suzbijanje štetnih fitofagnih grinja Koristi se i u otvorenom i u zatvorenom prostoru Ima dugotrajno rezidualno delovanje Efikasan nezavisno od temperature i vlažnosti Više informacija…

 Royaltac®

Royaltac®

Royaltac® Kontaktni regulator rasta zaperaka duvana. Prednosti preparata Efikasan u sprečavanju rasta zaperaka duvana Utiče na znatno povećanje prinosa i kvaliteta duvana Zaperci se suše veoma brzo, a biljka sa listovima ostaje potpuno zdrava Više informacija BEZBEDNOSNI LIST pdf 0.43…

 Royal® MH 30

Royal® MH 30

Royal® MH 30 Sistemični retardant za zaustavljanje rasta zaperaka duvana i sprečavanje klijanja merkantilnog luka. Prednosti preparata Sprečava pojavu zaperaka na duvanu i prevremeno proklijavanje luka Obezbeđuje povećanje prinosa i kvaliteta duvana Čuva prinos i kvalitet luka Više informacija BEZBEDNOSNI…