Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

LG APILCO

Srednje rana sorta

Povoljna dužina vegetacije, na nivou standardnih sorti, omogućuje izbegavanje stresnih perioda i optimalno nalivanje zrna.

Glavne osobine

 • Nova visokoprinosna sorta povoljne morfološke građe. Stablo je srednje visine odlične tolerancije na poleganje. Veoma širok zastavičar omogućava intenzivniju fotosintezu i duže nalivanje zrna.
 • Veoma dobrog zdravstvenog stanja. Genetski je otporna na žutu rđu i poseduje dobru toleranciju na ostale bolesti što se povoljno odražava na prinose.
 • Pojava fizioloških pega u stresnim uslovima. Prilikom velikog kolebanja između dnevnih i noćnih temperatura moguća je pojava žutih fizioloških pega   na listovima. Nemaju uticaj na zdravstveno stanje i prinos.

Agronomske ocene

Potencijal prinosa

5

Adaptabilnost

5

Tolerancija na rđu

5

Tolerancija na ostale bolesti

4

Tolerancija na poleganje

5

Hektolitarska masa

4


 

Optimalna gustina setve: 400 – 450 klijavih zrna po m².

AGROTEHNIKA

Osnovna obrada zemljišta

 • U zavisnosti od preduseva, osobina zemljišta i vremenskih uslova, preporučujemo da se osnovna obrada izvrši na dubinu do 30 cm.


Setva

 • Preporuka je da se setva obavi u optimalnom roku, od 5. do 25. oktobra, u zavisnosti od proizvodnog regiona i vremenskih uslova.
 • Uobičajena setvena norma je 450 klijavih zrna/m2 što bi u uslovima dobre pripreme zemljišta i setve u optimalnom roku iznosilo oko 200 kg/ha. Ukoliko uslovi za setvu nisu u skladu sa preporukom (loše pripremljena parcela, kašnjenje sa setvom), količinu semena treba povećati za 10%.

 

Ishrana pšenice

 • Za osnovno đubrenje koriste se kompleksna mineralna đubriva, a količina primene zavisi od analize zemljišta i planiranog prinosa. Osnovno đubrenje treba uraditi pre osnovne obrade zemljišta. Time se pšenici osiguravaju osnovna biljna hraniva na dubini gde se razvija najveća masa korena. Za ishranu pšenice treba uneti 120 – 160 kg/ha azota, 60 – 100 kg/ha fosfora i 80 – 100 kg/ha kalijuma. Ovim količinama se osigurava dobar prinos pšenice, a zemljište se ne osiromašuje. Celokupnu količinu fosfora, kalijuma, i obavezno 1/3 planirane količine azota uneti pred osnovnu obradu.
 • Ostatak azota upotrebiti za prihranjivanje. Preporuka za prihranu pšenice azotom je da se izvrši u dve faze i to: prva prihrana rano u proleće, a druga u toku intenzivnog porasta useva. Količina azota za prihranjivanje utvrđuje se na osnovu N-min metode.
 • Ukoliko su količine azota koje treba uneti u proleće veće od 100 kg/ha, tada se ta količina obavezno deli u dva dela (70% u prvi put i 30% drugi put). Za prvu prihranu može se upotrebiti UREA, a za drugu prihranu KAN ili AN.
 • Ukoliko u toku vegetacije dođe do nedostatka hraniva, trebalo bi da se primeni folijarna prihrana. Folijarna ishrana može da se izvede jednokratno ili više puta u toku vegetacije. Za povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice, preporučujemo da upotrebite jedan od ponuđenih proizvoda:
 • Wuxal® Super (3 – 4 l/ha)
 • Asfert Univerzal (2 – 3 kg/ha)
 • Asfert 2 (2 – 3 kg/ha)
 • Vreme primene je od bokorenja do klasanja.
 • Wuxal® Microplant se koristi isključivo u bokerenju (2 l/ha).


Zaštita od korova

U zavisnosti od populacije korova i vremena tretmana, preporučujemo sledeće preparate:

 • Amanet 1,2 l/ha za suzbijanje uskolisnih korova (od sredine bokorenja do početka vlatanja);
 • Strabon 1 l/ha za suzbijanje širokolisnih korova (od sredine bokorenja do pojave zastavičara) ili
 • Tribufen 20 g/ha + ES Plus 0,2 l/ha za suzbijanje širokolisnih korova (od sredine bokorenja do drugog kolenceta).


Zaštita od bolesti

 • Bolesti prouzrokuju veliku štetu, dovode do smanjenja prinosa i pada kvaliteta zrna. U proizvodnji pčenice dva tretmana predstavljaju optimum u današnje vreme.
  • Prvi tretman za suzbijanje prouzrokovača bolesti lista stabla (lisne rđe, pepelnice, pegavosti), primenom preparata Unify, u količini od 0,8 l/ha.
  • Drugi tretman se radi na početku cvetanja pšenice radi suzbijanja prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp), primenom preparata Postulat, u količini od 0,8 l/ha.
 • Napomena: u godinama povoljnim za razvoj biljnih bolesti pšenice u fazi lista zastavičara preporučujemo primenu fungicida Image u količini primene 0,7 l/ha. Ovim tretmanom dodatno držimo pod kontrolom prouzrokovače bolesti lista, fiziološki povećavamo otpornost na stres, što se odlijuje intenzivnijom bojom lista i dužim periodom nalivanja zrna.


Zaštita od štetočina

 • Najčešće štetočine koje se javljaju na pčenici su žitna pijavica – lema, lisne vaši, žitne stenice i tripsi. Za njihovo suzbijanje koristi se preparat Plures u količini 0,3 – 0,5 l/ha po formiranju prvih kolonija.

 

Internacionalan standard za hranu - IFS Food Sertifikat - 2022. Godina

Za 2022. godinu Internacionalan Standard za Hranu - IFS Food Sertifikat.

IFS (International Food Standard) predstavlja objedinjeni standard kvaliteta i standard bezbednosti hrane, prihvaćen od strane Globalne incicijative za bezbednost hrane (Global Food Safety Initiative). Razvijen je sa ciljem proveravanja kompetentnosti proizvođača hrane po pitanju njene bezbednosti i kvaliteta, omogućavajući pritom samim proizvođačima da uštede svoje vreme i novac.

Quality Austria - 2022. godina

Za 2022. godinu Quality Austria Sertifikat Opštih Principa Higijene Hrane (DHP).

Ovim quality austria sertifikatom se potvrđuje efektivna primena i dalji razvoj opštih principa higijene hrane (DHP), uključujući HACCP analizu opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke u saglasnosti sa zahtevima dokumenta CXC 1-1969, Rev. 5 (2020), FAO/WHO Codex Alimentarius.

Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu, ISO 45001:2018 - 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce.   Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu je međunarodno priznati standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. ISO 45001:2018 standard pokriva sve pravilnike, obrasce, obuke, zaštitna sredstva i sve što moraju imati zaposleni u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Zaštite Životne Sredine, ISO 14001:2015, - 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistema Menadžmenta Zaštite Životne Sredine.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce.   Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, je međunarodno priznati ISO standard koji postavlja zahteve za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Ovaj standard pomaže organizacijama da poboljšaju svoje ekološke performanse putem efikasnijeg korišćenja resursa i smanjenja otpada, i na taj način ostvaruju konkurentsku prednost i poverenje zainteresovanih strana.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Kvalitetom, ISO 9001:2015 - 2021. godina

Za 2021. godinu sertifikat Sistema Menadžmenta Kvalitetom.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta kvalitetom u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce.   Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema upravljanja kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Ovaj sertifikat takođe obezbeđuje niz principa koji omogućava logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo svojih klijenata/kupaca.

Vise o nagradi na linkovima:

Sertifikat AAA Zlatna bonitetna izvrsnost

Sertifikat Zlatne bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet za 2022. godinu

Sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija se potvrđuje da je kompanija postigla natprosečni, međunarodni standard bonitetne izvrsnosti ulazeći, na taj način, u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji koje svoj uspeh i svoju vrednost pokazuju najmanje tri godine zaredom. Kompanije sa Zlatnim AAA sertifikatom ispunjavaju stroge kriterijume za ostvarivanje vrlo niske verovatnoće nastanka negativnih događaja u narednih dvanaest meseci i stiču pravo korišćenja priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola za sertifikaciju.

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema izboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradili kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: