Agrosava osnovana je 1990. godine u Beogradu.

Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Naša firma je 1996. godine započela proizvodnju u malom pogonu u Šimanovcima, 25 km od Beograda.

Danas se na toj lokaciji nalazi jedna od najsavremenijih fabrika u istočnom delu Evrope za formulisanje granulisanih (GR, WDG), tečnih (SC, EC, SL, FS, OD i EW) i praškastih (WP) pesticida, centar za doradu semena sa sušarom i skladištem za seme kapaciteta 5.000 paletnih mesta, pogon za proizvodnju plastične ambalaže, štamparija, laboratorije, kao i distributivni centar za pesticide površine 1,6 ha

Od 2004. godine

u okviru Agrosave posluje i selekciona kuća AS hibridi, koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem kukuruza, a od 2016. takođe i selekcijom i oplemenjivanjem pšenice.
Za ovaj relativno kratak period registrovano je više od 60 hibrida kukuruza, koji se pored Srbije seju na sve većim površinama od Francuske do Irana. Prvi smo registrovali hibridnu pšenicu i napravili veliki iskorak kada je proizvodnja žitarica u pitanju.

Od 2005. godine uvodi se integrisani sistem kvaliteta (ISO 9001), zaštite životne sredine (ISO 14001) i bezbednosti i zdravlja na radu (ISO 18001).

Kompanija Agrosava d.o.o. je 12. septembra 2018. godine postala prvi klijent nemačkog sertifikacionog tela DQS, koji je sertifikovan u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001:2018, i resertifikovan za integrisane sisteme menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Od 2014. godine akreditovana je laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena, prema SRPS ISO/IES 17025:2006 za uzorkovanje i ispitivanje semena žita, industrijskog i krmnog bilja.

Agrosava zadovoljava u proizvodnji pesticida, vodotopivih đubriva, folijarnih hraniva i plastične ambalaže, zatim u proizvodnji i doradi svih biljnih vrsta, kao i u pružanju usluga formulacije, pakovanja i skladištenja pesticida.

Danas Agrosavu čini tim od preko 200 zaposlenih, a više od 40% su visokoobrazovani stručnjaci raznih profila: poljoprivredni inženjeri, inženjeri zaštite bilja, ekonomisti, hemičari, tehnolozi i dr. Oni svojim znanjem, iskustvom i savetima predstavljaju siguran oslonac za svakog poljoprivrednog proizvođača.

U prilog tome idu i priznanja:

 1. „Zlatna gazela“ za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji
 2. „Beogradski pobednik“ za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda
 3. Environmental Respect Award – 2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta
 4. Najbolji proces selekcije kandidata za posao za 2019. godinu
 5. Evropski Platinum AAA sertifikat za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi – Kreditni rejting Gold AAA
 6. Nagrada AAA Platinasta izvrsnost za 2021. godinu, sertifikat bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet
 7. Nagrada AAA Zlatna bonitetna izvrsnost za 2022. godinu, sertifikat Zlatne bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet
 8. Sistem menadžmenta kvalitetom za 2021. godinu, sertifikat kojim se potvrđuje primena i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom
 9. Sistem menadžmenta zaštite životne sredine za 2021. godinu, sertifikat kojim se potvrđuje primena i održavanje sistema menadžmenta zaštite životne sredine
 10. Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu za 2021. godinu, sertifikat kojim se potvrđuje primena i održavanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu
 11. Quality Austria za 2022. godinu, sertifikat opštih principa higijene hrane (DHP)
 12. Internacionalan standard za hranu – IFS Food sertifikat za 2022. godinu, sertifikat standarda kvaliteta i bezbednosti hrane
 13. Sertifikat Excellent Small & Medium Enterprises za 2023. godinu koji dodeljuje Privredna komora Srbije
Znanje koje posedujemo omogućava nam da napravimo proizvode vrhunskog kvaliteta i stvorimo koncept optimalne zaštite koji predstavlja kombinaciju struke i komercijale, odličnih proizvoda i saveta za pravovremenu primenu. Naša misija je da budemo regionalni lider, a to jedino možemo ako pomognemo i drugima da rastu zajedno sa nama.