Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća

(Erwinia amylovora)

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća jedna je od ekonomski najznačajnijih bolesti voćaka. Infekcijom na raznim organima voćaka uzrokuje njihovo sušenje ili sušenje celog stabla. Bakteriozna plamenjača zaražava sve organe voćaka: list, cvet, mladare, plod, mlađe i starije grane, deblo, pa čak i koren.

Bakterioznu plamenjaču prouzrokuje bakterija Erwinia amylovora, koja prezimljava u obolelom tkivu voćaka, odakle se u proleće širi, dospevajući na razne biljne organe. U povoljnim uslovima vlažnosti i temperature, najčešće su infekcije preko cveta, mada mogu se inficirati biljke preko mehaničkih oštećenja ili insekata. Na lišću obolelih voćaka uočavaju se žutomrke zone vlažnog izgleda. Zaraza se dalje širi preko bočnih na glavni nerv, a odatle na peteljku lista i mladar. Oboleli listovi i mladari prvo venu, a potom se suše. Oboleli cvetovi takođe prvo venu, postaju mrki, a zatim se suše i potpuno izumiru. Plodovi obolevaju tokom proleća u vreme njihovog intenzivnog rasta. Na obolelim biljnim delovima mogu se formirati kapljice bakterijskog eksudata.

U cilju uspešnog suzbijanja bakteriozne plamenjače potrebno je preduzeti sve agrotehničke i mehaničke mere. Izbegavati prekomerno đubrenje, naročito azotnim đubrivima. Đubriti na osnovu agrohemijske analize zemljišta i obezbediti sve neophodne makro i mikroelemente. Jesenje i zimsko tretiranje voćnjaka preparatima na bazi bakra (Bakarno ulje, Everest) ima za cilj da smanji inokulum na kori stabla i kasnije lišća. Preparat na bazi bakra – Everest može se koristiti i kasnije u toku vegetacije, ali u nižim koncentracijama.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field