Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Baštenski pauk ili koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Koprivina grinja je izrazito polifagna vrsta koja oštećuje preko 200 biljnih vrsta. Prezimljava u stadijumu odrasle ženke na skrovitim mestima oko biljke domaćina, opalom lišću, ispod i u pukotinama kore, kao i u površinskom sloju zemljišta. Posle nekoliko dana ishrane, počinje polaganje jaja. Period razvoja od jajeta do jajeta zavisi od temperature, vlažnosti vazduha, svetlosti i drugih faktora. Ova vrsta u toku godine ima 6‒8 generacija.

Štetnost koprivine grinje ogleda se u tome što ishranom oštećuje ćelije lista koji ubrzo počinje da vene, a kasnije i da se suši. Na donjoj strani lista nalaze se kolonije grinja koje ispredaju paučinu, što otežava pristup njihovim predatorima, ali i dospevanje sredstava za suzbijanje. Uprkos tome što je relativno mala, koprivina grinja može uzrokovati značajno deformisanje biljnih organa, zaostajanje u porastu i smanjenje prinosa. Kako bi se izbegle veće štete, suzbijanje grinja postiže se primenom preparata Amon 020 EW, u vreme kada se pojave prve pokretne forme grinja.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field