Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Breskvin smotavac

(Cydia molesta)

Breskvin smotavac je ekonomski značajna štetočina na breskvi, ali oštećuje i kajsiju, šljivu, krušku, dunju, jabuku. Prezimljavaju gusenice u svilenom kokonu u pukotini kore stabla ili grane i odmah po kretanju vegetacije leptiri izleću. U nedostatku plodova, polaže jaja na vršne mladare. Nakon piljenja, gusenice se ubušuju u mladare, što dovodi do njihovog lomljenja. Breskvin smotavac ima četiri generacije godišnje. Izaziva slične simptome kao jabukin smotavac. Razlike se mogu videti presecanjem ploda, jer breskvin smotavac ne ulazi u semenu kućicu. Posle berbe obično se javlja četvrta generacija i u nedostatku plodova javlja se ponovo na vršnim mladarima.

Prva generacija se suzbija kontaktnim insekticidom Bifenicus, a za kasnije tretmane koriste se preparati Imidan 50 WP, Savanur EC, Saturn 250 EC.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field