Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Buvač

(Phyllotreta sp.)

Buvač je štetna vrsta brojnih ratarskih i povrtarskih useva. Štete nanosi odrasli insekt, hraneći se na listovima koje izgriza i pravi rupice. Usled veće brojnosti i intenzivnije ishrane, list izgleda kao sito, a u prvim fazama razvoja usev može biti potpuno uništen.

Razvoju pogoduje toplo i suvo vreme. U toku godine ima jednu generaciju. Prezimljavaju odrasle jedinke u zemljištu koje izlaze na proleće kada temperatura predje 18ºC.

Suzbijanje: Primena insekticida Bifenicus ili Fastac® 10 EC, u količini 150‒200 ml/ha, u vreme kada se utvrdi prisustvo imaga.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field