Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke

(Venturia inaequalis)

Čađava pegavost lista i krastavost plodova koju uzrokuje gljiva Venturia inaequalis ekonomski je najznačajnija bolest jabuke. Gljiva se tokom zime održava na opalom lišću, zaraženom u prethodnoj godini. Primarne zaraze se ostvaruju u proleće, sa porastom temperature i vlažnosti oslobađaju se askospore, koje nošene vetrom i kišnim kapima dospevaju do nadzemnih delova jabuke, gde klijaju i ostvaruju infekciju.
Gljiva Venturia inaequalis razvija se na svim zeljastim organima jabuke, a najštetnija je pojava na lišću i plodovima. Zaraženi plodovi često se deformišu, a ispod pega na plodu obrazuje se plutasti sloj u obliku krasta, koji puca. Patogen utiče na smanjeno formiranje cvetnih pupoljaka, prevremeno opadanje, slabo čuvanje u skladištima i gubitak tržišne vrednosti plodova. Bolest se javlja svake godine u svim proizvodnim područjima jabuke.

Zaštita od ove bolesti zahteva pažljivo usklađivanje ciklusa razvoja jabuke i patogena, kao i uslova sredine (temperature i dužine vlaženja).

Prvo prskanje, u fazi bubrenja pupoljaka do fenofaze „mišje uši”, obavlja se preparatom na bazi bakra (Everest), koji deluje kao fungicid i baktericid. Početkom listanja, sprečavanje infekcije postiže se primenom fungicida koji mogu da se koriste kada su niske temperature i imaju preventivno delovanje (Mankosav 75 WG, Delan® 700 WG), u kombinaciji sa nekim od preparata na bazi ciprodinila ili pirimetanila. Tretmane obavezno raditi pre kiše ili ostvarenja uslova za infekcije, u razmaku od 5 do 7 dana. U fazi cvetanja koriste se preparati koji nemaju štetno delovanje na pčele i polen (Delan® 700 WG, Duofen, Zato® 50 WG).
U periodu posle cvetanja, zbog intenzivnog porasta lisne mase, prisustva ploda i mogućih kišnih perioda, treba primeniti kombinaciju preparata sa sistemičnim (Different 250 EC) i kontaktnim delovanjem (Niveral, Mankosav 75 WG, Merpan® 80 WDG). Razmak između tretmana treba da bude 6 do 7 dana. Kombinacije ovih preparata odlikuje dobra raspodela na površini ploda, delovanje na višim temperaturama i visoka efikasnost u sprečavanju infekcije.
Krajem maja, po završetku izbacivanja askospora, obavlja se pregled svake sorte jabuke na prisustvo pegavosti listova i čađave krastavosti plodova i ukoliko nisu prisutni simptomi bolesti, zaštita se prekida.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field