Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Crna pegavost dunje

(Diplocarpon maculatum)

Crna pegavost je bolest koja se redovno javlja u zasadima dunje, najčešće posle umerene zime i vlažnog proleća.
Primarne zaraze nastaju askosporama i konidijama sa prezimelog lišća, koje se raznose kišnim kapima. Simptomi bolesti se ispoljavaju u vidu pega, najpre na licu lista, a potom i na naličju. Pege se vremenom povećavaju, spajaju i zahvataju celu površinu lista. Obolelo lišće dobija mrku boju i počinje prevremeno da opada. Bolest se može javiti i na plodovima, sa simptomima sličnim na listu. Pojavom simptoma na plodovima umanjuje se tržišna vrednost plodova dunje.

Zaštita dunje od ove bolesti je u vreme listanja, primenom preparata Niveral, Delan® 700 WG, Mankosav 75 WG, Different 250 EC, u razmaku 10–12 dana, posebno ako su proleće i leto vlažni.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field