Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Crna pegavost vinove loze

(Phomopsis viticola)

Crna pegavost vinove loze je bolest koja se najčešće javlja u reonima sa vlažnim i hladnim prolećem, kao što su Crna Gora, ali i u vinogorjima Srbije.
Povlačenjem preparata na bazi DNOC za zimsko prskanje, Phomopsis viticola postaje sve značajnija bolest. Javlja se u osnovi lastara, pa dolazi i do prstenovanja. Razvija se i na kori lastara, ali i na bobicama, pa se sve češće mora suzbijati.
Za sprečavanje pojave ove bolesti preporučuje se primena preparata: Mankosav 80 WP, Folpet, Mankozeb, Zato® 50 WG, Everest i drugi, ali u većim količinama i to odmah po kretanju vegetacije sa ponavljanjem 2–3 puta do cvetanja.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field