Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Eriofidna grinja lista maline

(Phyllocoptes gracilis)

Eriofidna grinja lista maline prezimljava u stadijumu odrasle ženke između grančica i pazušnih pupoljaka. U proleće, kada temperatura dostigne vrednosti iznad 11°C i sa napredovanjem razvića pupoljaka, grinje naseljavaju lisne peteljke i donju stranu lista. Eriofidna grinja lista maline ima više generacija godišnje, kratak ciklus razvića i na listu se može naći u svim stadijumima razvića od kraja aprila do kraja novembra. Prisustvo ove grinje, osim oštećenja lista, dovodi do slabljenja biljke i zaostajanja u porastu.

Suzbijanje se vrši početkom listanja maline i tada primeniti preparat Amon 020 EW, u količini 1 l/ha.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field