Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Grožđani moljac

(Lobesia botrana)

Grožđani moljac postaje sve značajniji problem, a njegovo prisustvo je intenzivnije u vinogradima sa slabom provetrenosti zbog gustine sadnje ili velike bujnosti.
Grožđani moljac ima 3 generacije godišnje. Prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Prvi leptiri se javljaju krajem aprila ili početkom maja. Preko dana ih je teško uočiti jer su uglavnom na kori čokota ili naličju listova. Lete u sumrak ili rano ujutru. Nakon parenja ženka polaže jaja pojedinačno na cvasti. Posle piljenja, gusenice se razvijaju i oštećuju cvasti. Za to vreme i vinova loza cveta, a gusenice prave svilene zapretke kojima povezuju cvetove i unutar njih se hrane.

Gusenice druge generacije razvijaju se na bobicama koje su veličine zrna graška ili veće, dok se treća generacija razvija na poluzrelim i zrelim bobicama.
Prisustvo grožđanog moljca, pored direktnog oštećenja cvetova i bobica, stvara povoljno mesto za infekcije i pogoduje širenju sive truleži, koju uzrokuje gljiva Botrytis cinerea.

Najbolji način suzbijanja grožđanog moljca je primena hemijskih sredstava, koja uključuje ekonomičnost i visoku efikasnost. Za suzbijanje prve generacije treba primeniti preparat Savanur EC, Imidan 50 WP, Bifenicus ili Fastac® 10 EC, jer brzo deluju i time se sprečava oštećenje cvasti pre ubušivanja gusenice u bobice.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field