Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Jagodina grinja

(Phytonemus pallidus)

Jagodina grinja smatra se jednom od najznačajnijih štetočina jagode. Ova vrsta je veoma sitna, teško se uočava, a može da nanese značajne štete. Za razvoj je potrebna visoka vlažnost vazduha, pa se češće javlja u zaštićenom prostoru.

Jagodina grinja ima 3‒5 generacija u toku godine. Prezimljava odrasla ženka u centralnom delu biljke, ali i ispod ljuspica u lisnom pupoljku. U ovom obliku najčešće se nalaze na frigo živićima koji su najvažniji prenosioci grinja.

U proleće, kretanjem vegetacije, ženke se aktiviraju, počinju sa ishranom, polažu jaja. Ishrana je uglavnom blizu meristemnog tkiva. Ishranom na mladom lišću uzrokuje se zaostajanje u porastu, naboranost i deformacije. Cvetovi mogu ostati nerazvijeni. Usled manje brojnosti, na plodovima dolazi do dekolorizacije, smanjenog porasta i gubitka tržišne vrednosti.

Suzbijanje ovih štetnih grinja obavlja se prskanjem jagoda u rano proleće, na početku listanja, najmanje dva tretmana, u razmaku 7‒10 dana, da bi se obezbedila normalna berba, a poštovale karence. Kasnije se prati razviće i po potrebi izvodi naknadno 1‒2 tretiranja.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field