Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Kalifornijska štitasta vaš

(Diaspidiotus perniciosus)

Kalifornijska štitasta vaš se hrani voćnim vrstama kao što su jabuka, kruška, dunja, šljiva, breskva. Hrani se i plodovima koji ubrzo gube komercijalnu vrednost. Prilikom ishrane luči toksine u tkivo biljke i dolazi do pucanja kore, a ukoliko je napad jak, stabla mogu da se osuše.

Prezimljava kao larva L1 ispod štitića na kori jabuke ili neke druge voćne vrste. U proleće kada krene vegetacija, larve L1 počinju da se hrane i razvija se L2 koji prelazi u L3, odnosno predlutku, kad je u pitanju mužjak. Mužjaci se pojavljuju pred cvetanje jabuke. Odrasle ženke spremne za kopulaciju formiraju se 7‒10 dana kasnije. Mužjaci oplode ženku koja ubrzo rađa pokretne larve. Po nalaženju mesta za ubušivanje luče štitić i nastavlja se razviće. Ova štetočina ima 2, a ponekad i 3 generacije godišnje.

Suzbijanje kalifornijske štitaste vaši počinje zimskim prskanjem voćnjaka i primenom preparata Saturn 250 EC, u količini 3 l/ha uz dodatak mineralnog parafinskog ulja Letol EC, u količini 30 l/ha. Neposredno posle cvetanja primeniti Calypso® 480 SC, koji ima dobro delovanje na imaga, ali i na eventualno ispiljene L1 larve koje još uvek nemaju štitiće. Kasnije u toku vegetacije primenjuje se Imidan 50 WP, u količini 2 kg/ha i Savanur EC, u količini 1 l/ha, preparati koji se inače koriste za suzbijanje jabukinog smotavca.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field