Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Kestenjasta pegavost izdanaka

(Dydimella applanata)

Kestenjasta pegavost izdanaka maline javlja se u svim uslovima proizvodnje maline, izaziva je Dydimella applanata, a bolest posebno dolazi do izražaja u kišovitim godinama. U godinama sa sušnim letima ova bolest se retko javlja, pa se naredne godine mogu očekivati visoki prinosi maline.
Gljiva prezimljava u primarnoj kori, gde se u toku zime formiraju pseudotecije i piknidi. U vlažnim uslovima, tokom proleća i leta, askospore i piknospore zaražavaju nove izdanke i letoraste.
U našim uslovima, bolest se uočava krajem juna i početkom jula. Najpre se bolest javlja na listovima, a kasnije sa lista i lisnog nerva prelazi na izdanke. Na izdancima se javljaju tamne, kestenjaste pege koje se šire oko pazušnih pupoljaka i mogu se spojiti sa susednim zaraženim pupoljcima, a tada je često veći deo izdanka zahvaćen.

Suzbijanje: u toku mirovanja vegetacije potrebno je tretirati preparatom Bakarno ulje, u koncentraciji 1,5%. U fazi bubrenja pupoljaka primeniti preparat Everest, u količini 4 l/ha. Pre cvetanja, koristi se preparat Delan® 700 WG, u količini 1 kg/ha. Početkom cvetanja i pred zrenje koristiti Signum, u količini 1,8–2 kg/ha koji istovremeno suzbija dva prouzrokovača bolesti: Didymella applanata i Botrytis cinarea.

Posle berbe, za sprečavanje pojave bolesti potrebno je uraditi dva do tri prskanja. Za tu namenu mogu se koristiti preparati: Differet 250 EC + Niveral, Duofen + Mankosav 75 WG i Everest.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field