Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Kovrdžavost lišća breskve

(Taphrina deformans)

Kovrdžavost lišća je bolest breskve i nektarine, dok se na kajsijama nešto redje javlja. Prouzrokovač bolesti, gljiva Taphrina deformans, prezimljava u vršnim delovima grančica, na pupoljcima ili na kori. U proleće, čim lisni pupoljci počnu da bubre, gljiva počinje klijati i spremna je za zarazu mladih listova. Inficira se samo nediferencirano tkivo, jer sa razvojem biljaka tkiva postaju otporna na ovog patogena. Usled toga, ova bolest nema sekundarni karakter (moguća je samo jednokratna zaraza). Breskva je osetljiva na ovog patogena od početka bubrenja pupoljka do potpunog otvaranja pupoljka.
Toplo i kišovito vreme odgovara razvoju ove gljive. Prvi znakovi zaraze javljaju se na vršnim listićima otvorenih pupoljaka. Listovi su deformisani, lako se prepoznaju po svojoj kovrdžavosti, zadebljanju i promenljivoj boji, lako pucaju pri dodiru i veći su od zdravih. Svaki list može biti zaražen gljivom.
Posledica infekcije i pojave bolesti na mladim listovima je prerano opadanje lišća, već u maju. Biljka tada pokušava da obnovi lisnu masu, pri čemu se dodatno iscrpljuje i podložna je drugim bolestima. Iscrpljivanje, kao i manjak lisne mase, prouzrokuje manji i nekvalitetniji rod i smanjenu otpornost na izmrzavanje tokom zime.

U cilju sprečavanja pojave bolesti najvažnije je znati da kada patogen prodre u biljno tkivo, nemoguće je izvršiti njegovo dalje suzbijanje. Sva pažnja treba se usmeriti na momenat otvaranja pupoljka (poznato kao zelena tačka) koji različito traje u zavisnosti od vremenskih uslova i sortimenta. Pošto se sa sigurnošću ne može tačno odrediti početak otvaranja pupoljka, potrebno je višekratno intervenisati preventivnim tretmanima. Rokovi za ponavljanje tretmana su dosta kratki.
U vreme mirovanja vegetacije, u jesen i rano proleće, potrebno je primeniti preparate na bazi bakra (Bakarno ulje, Everest). Sledeći tretman je u fazi zelene tačke preparatom Odeon®, u količini 3 kg/ha. Zbog vremenskih uslova i neujednačenog otvaranja pupoljaka, potrebno je ponoviti tretman u roku od 5 dana istim preparatom.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field