Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Krompirova zlatica

(Leptinotarsa decemlineata)

Krompirova zlatica je redovno prisutna štetočina u svim reonima gajenja krompira. Štete nanose larve i odrasle forme. Pri velikoj brojnosti i intenzivnoj ishrani, celokupna lisna masa može nestati za relativno kratko vreme. Štete su posebno velike ako se defolijacija desi na početku vegetacije, kada je formiranje krtola ozbiljno ugroženo. Krompirova zlatica ima dve ili tri generacije godišnje. Imago prezimljava u zemljištu, na dubini 20–25 cm. U proleće, pri temperaturi od 15⁰C, imago izlazi iz zemljišta i počinje da se hrani mladim biljkama. Kratko nakon početka ishrane, ženka polaže jaja u grupicama na naličju lista. Iz položenih jaja pojavljuju se larve koje odmah počinju sa intenzivnom ishranom na mladom sočnom lišću. Posle četvrtog stadijuma, zlatica se spušta u zemlju, preobražava u lutku, iz koje se ubrzo pojavljuje krilati imago koji daje novu generaciju.

Najefikasnija zaštita je suzbijanje krompirove zlatice kada je u najosetljivijem periodu, odnosno u prvoj i drugoj fazi razvoja larvi. U periodu kada preovlađuju mlađi larveni stupnjevi koristiti preparate Gestikal 240 SC ili Alverde® 240 SC. Za suzbijanje imaga i larvi do četvrtog larvenog stupnja primeniti Confidor® 200 SL, Calypso® 480 SC ili Confidor® WG-70.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field