Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Kruškina eriofidna grinja – grinja plikova

(Eriophyes (Phytoptus) pyri)

Kruškina eriofidna grinja prezimljava u stadijumu odraslih ženki u grupicama ispod drugih i trećih slojeva ljuspica u pupoljcima ili u udubljenjima i pukotinama kore drveta.

Aktiviranje prezimljujućih ženki počinje dosta rano u proleće i usko je vezano sa početkom vegetacije. Grinje počinju da se hrane još u pupoljcima, a potom se ubušuju u parenhim lista, obrazujući sitne plikove. Ishranom grinja, list kruške dobija crvenkastu boju, nepravilno se razvija, na listu se formiraju gale koje se sjedinjuju i obuhvataju celu površinu. Pri masovnim pojavama ove grinje smanjuje se asimilaciona površina lista, pa se posledice osim na listu ispoljavaju i na cvetovima i plodovima.

Suzbijanje kruškine eriofidne grinje predviđa tretiranje preparatom Amon 020 EW u proleće, u vreme izlaska iz prezimljujućih mesta, a pre ubušivanja u list.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field