Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Krvava vaš

(Eriosoma lanigerum)

Krvava vaš ima više generacija godišnje i sklona je prenamnoženju u povoljnim uslovima. Ishranom larvi na mladarima jabuke dolazi do pojave tumora koji se raspadaju i na tom mestu naseljavaju se patogeni rana ili insekti, kao što je staklokrilac. Prezimljava u zoni korenovog vrata, a manji deo na nadzemnom delu stabla jabuke. Po kretanju vegetacije deo larvi izlazi iz zemlje i naseljava mladare ili se penju po stablu. U toku letnjih meseci, jul i avgust, ekloziraju imaga i migriraju u druge jabučnjake.

Suzbijanje krvave vaši počinje zimskim prskanjem voćnjaka i primenom preparata Saturn 250 EC, u količini 3 l/ha uz dodatak mineralnog parafinskog ulja Letol EC, u količini 30 l/ha.

U proleće treba pratiti izlazak larvi iz zone korena i početak formiranja kolonija na izbojima podloge ili na kalusu stabla. Tretman uraditi kombinacijom preparata Sonar 2 l/ha + ES plus 300 ml/ha, prskanjem samo zone prizemnog dela stabla, tako da se natopi i zemlja pored stabla i spreči dalji izlazak larvi. U toku leta, jul‒avgust, prati se pojava imaga i tada se koristi kombinacija preparata Saturn 250 EC 2,5 l/ha + ES plus 250 ml/ha, time se sprečava pojava tumora na granama, kao i spuštanje larvi u zonu korena.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field