Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Kukuruzna pamukova sovica

(Helicoverpa armigera)

Kukuruzna ili pamukova sovica je migratorna polifagna vrsta. U mnogim zemljama smatra se jednom od najznačajnijih štetočina, jer nanosi velike štete generativnim organima brojnih ratarskih useva, povrća i voća. Štete pravi gusenica. Tokom godine razvija 2 do 3 generacije i prezimljava u zemljištu, u stadijumu gusenice ili lutke.
Razvoju insekata pogoduju proleća sa višim temperaturama i padavinama, i visoke temperature tokom leta. Nepovoljna su suva topla proleća i zima i proleće sa velikim temperaturnim kolebanjem. Biljke domaćini utiču na brzinu razvića gusenica, mortalitet, veličinu i plodnost. Kao migratorna vrsta, leptiri kukuruzne sovice se hrane polenom, najkvalitetnijim izvorom energije i hranljivih elemenata, pa je i polaganje jaja locirano uglavnom pored cvetova.
Osnova suzbijanja je sprečiti ubušivanje u čaure/mahune/glavice/klipove/plodove. Obrada zemljišta, kultiviranje, navodnjavanje i duboko oranje može dovesti do značajne redukcije brojnosti sovica. Primena hemijskih sredstava zasniva se na praćenju leta, vremenu polaganja jaja i početku piljenja. Visoka efikasnost u suzbijanju postiže se ako se na početku piljenja larvi primene preparati Bifenicus (0,5 l/ha), Fastac® 10 EC (0,3 l/ha), Alverde® 240 SC (0,3 l/ha) ili Sumi® Alfa 5 EW (0,2 l/ha).

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field

„Nagrada AAA Platinasta izvrsnost“

za 2021. godinu, sertifikat bonitetne izvrsnosti dun & bradstreet

Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema iyboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: