Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Kukuruzna pamukova sovica

(Helicoverpa armigera)

Kukuruzna ili pamukova sovica je migratorna polifagna vrsta. U mnogim zemljama smatra se jednom od najznačajnijih štetočina, jer nanosi velike štete generativnim organima brojnih ratarskih useva, povrća i voća. Štete pravi gusenica. Tokom godine razvija 2 do 3 generacije i prezimljava u zemljištu, u stadijumu gusenice ili lutke.
Razvoju insekata pogoduju proleća sa višim temperaturama i padavinama, i visoke temperature tokom leta. Nepovoljna su suva topla proleća i zima i proleće sa velikim temperaturnim kolebanjem. Biljke domaćini utiču na brzinu razvića gusenica, mortalitet, veličinu i plodnost. Kao migratorna vrsta, leptiri kukuruzne sovice se hrane polenom, najkvalitetnijim izvorom energije i hranljivih elemenata, pa je i polaganje jaja locirano uglavnom pored cvetova.
Osnova suzbijanja je sprečiti ubušivanje u čaure/mahune/glavice/klipove/plodove. Obrada zemljišta, kultiviranje, navodnjavanje i duboko oranje može dovesti do značajne redukcije brojnosti sovica. Primena hemijskih sredstava zasniva se na praćenju leta, vremenu polaganja jaja i početku piljenja. Visoka efikasnost u suzbijanju postiže se ako se na početku piljenja larvi primene preparati Bifenicus (0,5 l/ha), Fastac® 10 EC (0,3 l/ha), Alverde® 240 SC (0,3 l/ha) ili Sumi® Alfa 5 EW (0,2 l/ha).

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field