Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Kukuruzni plamenac

(Ostrinia nubilalis)

Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina, registrovana na oko 220 biljnih vrsta. Najveće štete nanosi kukuruzu, ali postaje sve značajniji problem na drugim ratarskim usevima, povrću i voću. Štete pravi gusenica koja se hrani na parenhimu lista, srži stabla, metlici, klipu kukuruza ili na plodovima, mahuni, čauri, semenu drugih domaćina. Kukuruzni plamenac u našim uslovima ima dve generacije godišnje, sa mogućnošću pojave i treće. Prezimljava u stadijumu odrasle gusenice, u stabljici i kočanki ili u zemljištu u delovima isečene  zaorane kukuruzne stabljike. Gusenice se s proleća, u maju, pretvaraju u lutke, a ovaj stadijum traje 2 do 3 nedelje. Odrasli insekti lete noću. Leptiri jaja polažu u grupama, najčešće na naličje lišća. Embrionalno razviće traje 5–7 dana, a potom se pile gusenice koje prolaze kroz 5 larvenih stupnjeva. Odrasle gusenice će obrazovati lutke iz kojih će se tokom avgusta pojaviti leptiri.
Suzbijanje kukuruznog plamenca moguće je jedino primenom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera. Preduslov za smanjenje brojnosti je dobro zaoravanje žetvenih ostataka, duboko oranje i suzbijanje korova. Hemijsko suzbijanje na semenskom i kukuruzu šećercu je redovna agrotehnička mera, a sve češće je i na merkantilnom. Optimalno vreme za suzbijanje je početak piljenja gusenica, primenom preparata Bifenicus (0,5 l/ha), Fastac® 10 EC (0,3 l/ha), Alverde® 240 SC (0,3 l/ha). Tretman ponoviti kroz 10–14 dana.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field