Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Lisna pegavost

Prouzrokovači lisne pegavosti su gljve rodova Alternaria, Septoria i neke bakterije rodova Pseudomonas i Xanthomonas. Pege se obično razvijaju na lišću, ali i na ostalim nadzemnim biljnim organima.
Prve infekcije mogu nastati već u prozvodnji rasada, ali i kasnije na starijim delovima biljke. Pege mogu biti okrugle ili nepravilnog oblika, sive, mrke ili crne sa ili bez hlorotične ivice. U početku su sitne, kasnije se uvećavaju, zahvataju veći deo lista, stabla ili ploda. Tkivo u okviru pega često puca, što omogućava naseljavanje i razvoj sekundarnih saprofitnih gljiva i bakterija.
Najčešće prisutne vrste su:
1. Crna pegavost (Alternaria solani, A.alternata, A.brassicae, A.brassicola, A.radicina, A.porri) krompira, paradajza, kupusnjača, mrkve, luka;
2. Siva pegavost lista (Septoria lycopersici, S.apiicola, S.petroselini) paradajza, celera, peršuna.

Sprečavanje pojave lisne pegavosti u povrtarskoj proizvodnji postiže se pravovremenom primenom agrotehničkih mera, setvom zdravog i zaštićenog semena, uklanjanjem zaraženih biljnih ostataka i primenom fungicida (Teatar, Teatar plus, Aserija, Mankosav 80 WP, Mankosav 75 WG, Odeon®).

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field