Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Malinin cvetojed

(Anthonomus rubi)

Malinin cvetojed je jedna od najznačajnijih štetočina jagodastog voća. Štete pričinjavaju samo odrasli insekti, hraneći se na mladom lišću i cvetovima. Štetu pravi polaganjem jaja u cvetove i isisavanjem sokova, pa se cvet postepeno suši.

Malinin cvetojed ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava ispod starog lišća, u blizini biljke domaćina ili u prizemnim slojevima zemljišta. U proleće, sa formiranjem novog lišća i cvetnih izdanaka, izlazi imago i počinje da se hrani. Ženka polaže jaja u neotvoreni cvetni pupoljak, a zatim zaseca dršku cvetnog pupoljka. Oštećeni pupoljci maline na mestu oštećenja počinju da vise.

Optimalno vreme za suzbijanje malininog cvetojeda je u periodu dopunske ishrane, koje traje oko 15 dana, odnosno pre pojave cvetnih pupoljaka. Najbolja efikasnost u ovoj fazi postiže se primenom insekticida Savanur EC, u količini 1‒1,2 l/ha ili Saturn 250 EC, u količini 2,5 l/ha.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field