Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Malinina muva galica

(Lasioptera rubi)

Malinina muva galica formira gale na izdancima maline, koji su obično tanki, zakržljali i povijeni. U galama prezimljavaju larve. Odrasli insekti pojavljuju se u vreme cvetanja maline. Nakon kopulacije, ženka polaže jaja na jednogodišnjim izdancima, na delovima bliže zemlji. Larve se ispile nakon 10 dana i prodiru kroz epidermis u unutrašnjost kore. Gale se formiraju kroz 20 dana. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje.

Obavezna mera smanjenja populacije malinine muve galice je uništavanje izdanaka sa galama i njihovo spaljivanje. U vreme leta muve galice potrebno je hemijsko suzbijanje preparatom Bifenicus, u količini 0,5 l/ha. Sredstvo se nanosi na donje delove izdanaka i na taj način se suzbijaju odrasli insekti.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field