Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Mrka pegavost lista višnje i trešnje

(Coccomyces hiemalis)

Mrka pegavost lista višnje i trešnje jedna je od najopasnijih bolesti jer izaziva prevremeno opadanje lista tokom leta, koje može dovesti do ponovnog cvetanja voćaka u tekućoj sezoni. Ukoliko do cvetanja i ne dodje, rod će u narednoj godini biti izuzetno umanjen jer se biljka nije dobro pripremila za zimski period i nije imala list kojim bi hranila sebe i rodne pupoljke.

Prouzrokovač pegavosti lišća je gljiva Coccomyces hiemalis, koja se razvija na listu, redje na peteljkama, plodu i pupoljcima. Gljiva prezimljava u opalom lišću. Primarne infekcije se ostvaruju askosporama tokom aprila i maja, a sekundarno širenje bolesti omogućavaju letnje konidije.
Oslobađanje askospora traje oko 30–45 dana od precvetavanja. Po dospeću na list, klijaju za nekoliko sati i prodiru kroz stome. U početku se simptomi ispoljavaju u vidu malih crvenkastih pega na lišću. Oboleli listovi delimično ili u celosti gube zelenu boju, a razvojem bolesti ubrzo dolazi do opadanja lišća.

Kako se infekcije mogu ostvariti već po pojavi prvih mladih listova, tako i zaštita mora početi već u fazi precvetavanja, primenom preparata Mankosav 75 WG i Different 250 EC. Naredni tretman izvesti za 7 do 10 dana preparatom Odeon®.
Mrka pegavost je, pre svega, bolest kišovitog i prohladnog proleća. U zavisnosti od vremenskih uslova i intenziteta infekcije, potrebno je obaviti do tri tretmana. Što su uslovi optimalniji za razvoj patogena, intervali za zaštitu se skraćuju i povećava se broj tretmana.

Nakon završene berbe, za sprečavanje konidijskih infekcija i smanjenje infekcionog potencijala patogena za narednu godinu potrebno je uraditi tretman preparatom Odeon®, a za jesenji tretman koristiti Everest.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field