Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Palamida

(Cirsium arvense)

Palamida je višegodišnja biljka iz familije glavočika Asteraceae. Ima jak korenov sistem, a razmnožava se vegetativno (izdancima) i generativno (semenom). Na 1 m2 može se naći i do 500 korenovih pupoljaka koji su sposobni da donesu novu biljku. Stablo počinje da raste u rano proleće. Klija i niče pri temperaturi iznad 15°C. Cveta tokom leta i jeseni, a daje 4‒5000 semenki koje zadržavaju klijavost preko 7 godina. Seme se rasprostire vetrom, a klija sa veoma male dubine. Palamida je veoma štetan korov, jer je izuzetno jak kompetitor, može ugušiti useve. Nitrofilna je biljka koja raste na dubokim, humidnim i plodnim zemljištima, te se javlja na oranicama, voćnjacima, vinogradima, livadama i nepoljoprivrednim zemljištima. Stoka jede mlade biljke, ali u kasnijim fazama razvoja, biljke postaju bodljikave, pa mogu izazvati oštećenja na ustima stoke. Palamida je biljka domaćin gljivičnih bolesti, insekata i nematoda.

Suzbijanje je najbolje raditi pre obrazovanja semena. Može se suzbiti različitim sredstvima, ali se često regeneriše iz podzemnih organa.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field