Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Pegavost lista jabuke

(Alternaria mali, Alternaria alternata)

Pegavost lista i ploda jabuke koju uzrokuju gljive roda Alternaria spp. predstavljaju veoma značajan problem u voćnjacima visoke tehnologije. U jabučnjaku se održavaju kao saprofiti u formi micelije i spora na listovima ili granama. Bolest se brže razvija u uslovima vlažnog vremena, pri temperaturama 25–30°C.

Infekcije A.mali su obično u fazi precvetavanja i prvog opadanja plodova, a simptomi se ispoljavaju na lišću, u vidu sitnih ovalnih pega braon do crne boje. Sa razvojem bolesti pege se spajaju, dobijaju nepravilan oblik i dovode do kasnije defolijacije.
Infekcije A.alternata mogu da nastanu za vreme cvetanja, ali i preko lenticela i podčašičnog kanala. Simptomi se ispoljavaju na plodovima, u toku vegetacije, u vidu pega nepravilnog oblika. Razvojem bolesti patogen se širi do semene kućice i uzrokuje prevremeno opadanje plodova.

Patogen proizvodi specifičan toksin koji pospešuje intenzitet zaraze i razvoj oboljenja na osetljivim sortama.

Preventivni preparati koji se koriste za suzbijanje V. inaequalis samo usporavaju razviće Alternaria spp. Na osetljivim sortama, posebno iz grupe delišes, preporučuje se primena preparata na bazi fluazinama (Niveral), iprodiona (Dionis) i kombinacije piraklostrobin i boskaid (Signum®).

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field