Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Pepelnica jagode

(Sphaerotheca macularis sp. fragariae)

Pepelnica jagode je bolest koju uzrokuje gljiva Sphaerotheca macularis sp. fragariae. Ovaj patogen naseljava naličje lista, koje se uvija na gore, a rubni deo naličja pocrveni. Najvažniji ekološki faktor ranije pojave pepelnice na jagodama je visoka vlažnost vazduha. Stoga se pepelnica brže razvija i veće štete pravi pri proizvodnji jagoda u zaštićenom prostoru. Moguća je zaraza još mladih i zelenih plodova, nakon čega se njihov oblik menja zbog neravnomernog rasta zdravog i zaraženog dela. Upravo zato pojavu pepelnice na jagodama često poistovećuju sa fiziološkim poremećajima usled nepravilnog đubrenja.

Suzbijanje: primena fungicida Nimrod®, u periodu početka cvetanja, kao i tokom vegetacionog ciklusa, ukoliko je to neophodno, smanjiće stepen zaraze i pojavu bolesti.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field