Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

Pepelnica se na vinovoj lozi javlja od ranog proleća, pa do kraja vegetacionog perioda. Infekcije nastaju i po kišovitom i suvom vremenu. Pepelnica U. necator prezimljava kao micelija u osnovi pupoljka, ali u nekim godinama gljiva ima i kleistotecije na površini kore i kretanjem vegetacije zaražava lastare i razvijaju se tzv. „beli lastari”. U toku vegetacije spore se oslobadjaju i veoma su lagane, pa ih vetar lako raznosi.
Za pepelnice nije potrebna voda, ali je potrebna relativna vlažnost da bi protein osmoze preneo signale za povećanje pritiska u apresorijama. Micelija se kreće međućelijskim prostorom i pri prodiranju u ćelije formira haustorije u kojima povećava pritisak i prodire u ćelije. U ćelijama koristi organsku materiju i energiju za razvijanje. Micelija izlazi na površinu gde sporuliše i formira veliki broj konidija.
Osnovni pristup suzbijanja je da se ne dozvoli pojava pepelnice, posebno na bobicama.
Prema osobinama fungicida i vremenu primene, kao i dužine karence, najpre se koristi: Nimrod® ili Sercadis Plus da bi se sprečilo formiranje belih mladara i time pojava sekundarnih zaraza preko konidija.
Pred kraj vegetacije može se koristiti preparat na bazi sumpora Wetsul®, koji ima i „kozmetička svojstva” jer deluju na rdjastu grinju (Calepitrimerus vitis) koja živi slobodno na lišću, ali se hrani i bobicama.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field